Alle door jou verstrekte gegevens worden vertrouwelijk behandeld en alleen gebruikt voor de selectie voor het project CAB 2024. Deze selectie zal met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden gedaan door de organisatie van CAB 2024 op basis van gehanteerde selectiecriteria en jouw motivatie.

Lees de Toelichting en Algemene Voorwaarden CAB 2024 goed door. Je kunt ze ook downloaden van de website: www.stichtingandersbekeken.nl Hierin staan alle criteria waaraan je moet voldoen om mee op pad te kunnen.

Download het inschrijfformulier voor wandelaars met visuele beperking of het inschrijfformulier voor buddies.

Vul het inschrijfformulier volledig in. Een formulier dat niet volledig is ingevuld of te laat wordt ontvangen, wordt niet in behandeling genomen. Controleer je inschrijving daarom goed!

Onderteken het formulier en mail dit vóór 22 april 2024 retour naar ons mailadres: contact@stichtingandersbekeken.nl

Je krijgt een ontvangstbevestiging van je inschrijving. Je hoort uiterlijk 28 april 2024 of je wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek op 3 of 4 mei 2024. Op basis van de selectiegesprekken zal de definitieve keuze worden gemaakt voor de samenstelling van de groep voor CAB 2024. Na het gesprek word je hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd.

Downloaden:

(Alle browsers: gewoon clicken. In Chrome: right-click, optie “Bewaar link als”. Als dat lastig is, stuurt een mailtje)