Met uw donatie kunnen vele stappen gezet worden!

Donate

U levert een bijdrage aan het mogelijk maken van Camino Anders Bekeken in 2024.

Uit de feedback die we krijgen van onze deelnemers – zowel wandelaars met een visuele beperking als buddy’s – blijkt, dat deel­name aan het project Camino Anders Bekeken voor hen een ‘life changing event’ mag worden genoemd.

Wat wordt er dan anders bekeken?

Voor de wandelaars levert de tocht een sterker geloof op in eigen zijn en kunnen.

De buddy’s ervaren de overtuiging in de kracht en potentie van personen met een visuele beperking tot volle deelname aan de samenleving.

Het ‘genood­zaakt’ langdurig samenlopen in tweetallen in steeds weer andere samenstelling levert een unieke kans op elkaar te ontmoeten op hartsniveau en op het ontwikkelen van wederzijds begrip en respect.

De meerwaarde van dat alles ligt daarin dat eenieder op een andere manier naar zichzelf en de ander gaat kijken. De ogenschijnlijke eenvoud van samen op pad gaan zorgt daarmee voor een groot besef van gelijkwaardigheid met een geweldige po­tentie voor een meer inclusieve samenleving.

Welke zaken worden bekostigd uit de financiering?

In 2024 willen we de 8e editie organiseren. En net als andere jaren zijn we daarvoor weer op zoek naar de nodige aanvullende financiering.

Met deze financiering bekostigen we onder andere de volgende zaken:

  • een tweedaags oefenweekend 
  • teamkleding
  • projectorganisatie

Stichting Anders Bekeken heeft een ANBI status. Uw gift kan aftrekbaar zijn voor de belasting. 

Donate

“Het meest essentiële zie je niet met je ogen, maar met je hart.” 
Uit Le Petit Prince van Antoine Saint-Exupéry.