Stichting Anders Bekeken

RSIN: 855436177

Vlechtknoop 20, 1319GT, Almere.

contact@stichtingandersbekeken.nl

Het bestuur wordt gevormd door S. Kas (voorzitter), S. Mangnus (penningmeester), I. Suy (secretaris)

Geen van de bestuursleden krijgt een beloning. Directe onkosten (reis en verblijfskosten) worden vergoed. De Stichting heeft geen personeel.

De stichting organiseert en ondersteunt activiteiten en projecten voor mensen met een visuele beperking, ter verbetering van zelfkennis, zelfvertrouwen en zelfacceptatie, zodat meer regie over eigen leven kan ontstaan. Dit wordt ingevuld door een jaarlijkse pelgrimstocht te lopen en een aantal activiteiten ter voorbereiding daarvan.

De kosten voor deze activiteiten worden opgebracht door de deelnemers, de buddies, fondsenwerving, lezingen en giften.

De Stichting besteed de inkomsten alleen aan de georganiseerde activiteiten en de onkosten die het bestuur maakt. De Stichting probeert de begroting op jaarbasis sluitend te krijgen. Er wordt niet getracht inkomen te reserveren voor volgende jaren.

2023

 • Financiele verantwoording
 • 5 November een lezing en filmvertoning (onze documentaire “met blindelings vertrouwen naar Santiago” voor ca 50 mensen van NSJG Delft
 • 7 – 21 Oktober: wandeltocht in Spanje met 6 visueel gehandicapten en 6 buddies
 • 1 September: familiedag in Utrecht voor alle wandelaars en buddies
 • 1,2 Juli: Oefenweekend in Biezenmortel
 • begin Mei: ontmoetingsgesprekken met kandidaat deelnemers en buddies in Breda en Utrecht
 • voorjaar: lezing en filmvertoning gedaan in Roermond voor de regio Zuid van NSJG.

2022

 • Financiele verantwoording
 • December: publicatie in het online magazine van de stichting PelgrimsZIN geschreven door Séverine
 • 8 tot 28 Oktober wandelen van Ponferrrada naar Santiago de Compostela
 • 11 September presentatie CAB team aan vrienden en familie
 • 18 en 19 Juni introductieweekend met deelnemers in Doorn
 • 6 en 7 Mei selectiegesprekken wandelaars en buddy’s in Utrecht
 • Voorjaar: interview en publicatie in wandel.nl

De verslagen van vorige jaren kunnen op aanvraag per email worden toegestuurd.