Camino Anders Bekeken 2024:

Uitgangspunten van Camino Anders Bekeken zijn gelijkwaardigheid en blindelings vertrouwen. Het feit dat jij, of de ander, niets of minder ziet is een gegeven en maakt dat je al je zintuigen gebruikt om de omgeving waar te nemen en samen te kunnen ervaren. Samen zie je meer.

Een pelgrimstocht van 200 km van Cacabelos naar Santiago de Compostela in Spanje door wandelaars (mensen met een visuele beperking) en buddy’s.

Er wordt gewandeld in tweetallen, in dagelijks wisselende samenstelling.

We vertrekken ‘s ochtends gezamenlijk, maar blijven niet persé als groep bij elkaar tijdens de etappe.

We overnachten als groep gezamenlijk in de verschillende pelgrimsherbergen onderweg.

De wandelaar voldoet aan de volgende criteria:

 • Heeft een visuele beperking.
 • Beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden en is integer.
 • Functioneert goed in groepsverband.
 • Kan reflectief zijn over eigen handelen en heeft aanpassingsvermogen.
 • Is fysiek en mentaal fit.
 • Houdt van een uitdaging.
 • Heeft een overtuigende motivatie voor deelname.
 • Betaalt zijn/haar eigen reis- en verblijfskosten, begroot op zo’n € 1000.
 • Neemt deel aan de buddytraining tijdens het oefenweekend.
 • Is beschikbaar voor de selectiegesprekken op 3 of 4 mei, het oefenweekend op 6 en 7 juli, de kennismakingsmiddag op 31 augustus en de wandeling in oktober.

Het is niet mogelijk om een blindengeleidehond mee te nemen.

We verwachten van alle wandelaars dat ze zelfstandig zijn, zoals douchen, toiletgebruik, rugzak inpakken. Alsook met de juiste instructies zich zelfstandig in en rondom de herberg bewegen.

Uiteindelijk gaat het erom dat wandelaar en buddy in onderlinge afstemming er een fijne dag van maken voor beiden.

Camino Anders Bekeken gaat over samen op pad zijn op basis van gelijkwaardigheid en in blindelings vertrouwen. Als pelgrim koester je zorg voor anderen, de groep en je eigen welzijn.

Heb je naast een visuele beperking een andere beperking zullen we per situatie beoordelen of deelname mogelijk is.

De buddy voldoet aan de volgende criteria:

 • Beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden en is integer.
 • Functioneert goed in groepsverband.
 • Kan reflectief zijn over eigen handelen en heeft aanpassingsvermogen.
 • Is fysiek en mentaal fit.
 • Houdt van een uitdaging.
 • Heeft een overtuigende motivatie voor deelname.
 • Betaalt zijn/haar eigen reis- en verblijfskosten, begroot op zo’n € 1000.
 • Neemt deel aan de buddytraining tijdens het oefenweekend.
 • Is beschikbaar voor de selectiegesprekken op 3 of 4 mei, het oefenweekend op 6 en 7 juli, de kennismakingsmiddag op 31 augustus en de wandeling in oktober.

Als buddy draag je extra verantwoordelijkheid. De wandelaar legt zijn/haar veiligheid in jouw handen en schenkt jou dat vertrouwen. Daarom is het van belang dat je kiest voor de looproute zonder gevaar en voor het vermijden van risico’s. Je handelt zorgvuldig en doortastend. Je houdt je aan de afspraken die als wandelduo en binnen de groep gemaakt zijn. Bij twijfel overleg je altijd eerst met de organisatie (tenzij er in geval van nood urgent gehandeld dient te worden).

Als buddy kun je bijvoorbeeld ondersteuning bieden bij:

Het wandelen (helpen bij het signaleren en omzeilen van obstakels op het pad, en ook zorgdragen voor de zintuiglijke ervaring van de wandelaar. Dat kan door te omschrijven wat er te zien is, samen te luisteren naar, te ruiken aan, te proeven van, en te voelen aan alles wat je onderweg zoal tegen komt).

Het voorlezen van teksten uit een reisgids of menukaart.

Het reizen (in- en uitstappen van vliegtuig, trein of bus).

De weg vinden in en om de herberg (begeleiden naar slaapzaal, eetzaal, restaurant, badkamer, wc).

Het zoeken naar iets dat “kwijt is”, het kopen van souvenirs, het opnemen of wisselen van geld of iets dergelijks.

Als buddy heb je geen afgebakende ‘werktijden’.

Je ondersteunt een wandelaar gedurende de dag daar en wanneer dat nodig is. Van de wandelaar wordt echter verwacht dat hij/zij buiten het wandelen om een grote mate van zelfstandigheid heeft, zodat na aankomst in de herberg ook voor de buddy ruimte blijft voor eigen tijd. Maar als buddy dien je, ook buiten het wandelen, stand-by en bereid te zijn om de wandelaars en de groep te helpen.

Uiteindelijk gaat het erom dat buddy en wandelaar in onderlinge afstemming er een fijne dag van maken voor beiden.

Camino Anders Bekeken gaat over samen op pad zijn op basis van gelijkwaardigheid en in blindelings onderling vertrouwen. Als pelgrim koester je zorg voor anderen, de groep en je eigen welzijn.

Omgangsvormen:

We zien dit project als een groepsgebeuren. Binnen de groep zijn we allemaal gelijkwaardig en behandelen we elkaar met respect. De mensen van organisatie lopen als buddy mee en zijn gelijkwaardige deelnemers van de groep.

Het is belangrijk elkaars privacy te respecteren. Stem onderling af wanneer ‘eigen ruimte’ gewenst is.

We vragen je zorgvuldig om te gaan met persoonlijke informatie en de gedeelde verhalen uit de gesprekken onderweg.

Het gebruik van drugs is verboden evenals het overmatig nuttigen van alcohol.

Medische hulp en verzekeringen:

Onder onze deelnemers bevinden zich géén verpleegkundigen of artsen. Als je tijdens de tocht medische verzorging nodig hebt, dan moet je daar zelf voor kunnen zorgen.

Binnen de mogelijkheden helpen en/of ondersteunen we je hierbij.

Je bent zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een reis- en annuleringsverzekering en een ziektekostenverzekering.

Accommodaties:

We overnachten in pelgrimsherbergen. We maken gebruik van slaapzalen, waar mannelijke en vrouwelijke pelgrims door elkaar slapen in (meestal) stapelbedden, met gebruik van gedeelde douches en toiletten. We hebben dus geen beschikking over eigen kamers of badkamers.

Commitment deelnemers en beschikbaarheidsdata:

We verwachten dat je voor de wandeling beschikbaar bent waarschijnlijk week 41 en week 42 in oktober en dat je jezelf goed voorbereidt. Daaronder verstaan we dat je werkt aan je conditie (richtlijn: 200 oefenkilometers), zorgt voor een goede uitrusting, en je wandelschoenen en rugzak serieus uittest.

We vragen verder van je dat je aanwezig kunt zijn bij het oefenweekend van 6 en 7 juli alsook bij de kennismakingsmiddag in het bijzijn van familieleden en/of vrienden in 31 augustus.

Oefenweekend 6 en 7 juli:

 • Het oefenweekend staat in het teken van kennismaken, wandelen in tweetallen, slaapzalen, samen zijn en ontdekken van gelijkwaardigheid in het samen optrekken.
 • We maken een eerste wandeling en de buddy’s krijgen hun buddytraining.
 • Tijdens de gesprekken delen we onze motivaties om deel te nemen en bespreken we onze verwachtingen.
 • We geven je praktische tips over de juiste uitrusting en voorbereiding.
 • We proberen alvast de zaadjes te planten voor een geslaagde en onvergetelijke tocht.

Kennismakingsmiddag 31 augustus:

 • Deze middag met familie en/of vrienden van de deelnemers van CAB24 heeft als doel om ook naasten te betrekken bij de stappen die gezet gaan worden.

Kosten:

Alle wandelaars en buddy’s betalen hun eigen reis- en verblijfskosten naar/in Spanje, die voor de 14-daagse wandelreis in totaal worden begroot op € 1000.

Als je door de selectie komt en hebt bevestigd mee te willen met Camino Anders Bekeken, vragen we je vóór 15 juni een betaling te doen van € 350. Deze aanbetaling is voor de retourvlucht van Amsterdam – Santiago de Compostella en het vervoer in Spanje.

De helft van de betaling van € 350 (€ 175) zien we als inschrijfgeld dat niet wordt terugbetaald bij annulering door de deelnemer.

De overige € 650 van de begrootte kosten blijven in eigen beheer.

Daarvan betaal je zelf je dagelijkse eten, drinken en overnachting in Spanje.

De ervaring leert dat dit bedrag voldoende is om goed van rond te komen, maar individuele keuzen van restaurants en hoeveelheid uitgaves onderweg maken dat de één wat duurder uit kan zijn dan de ander. Dit budgetbeheer valt onder je eigen verantwoordelijkheid.

Een overnachting in een pelgrimsherberg kost tussen de € 10 en de € 20 per nacht.

Overige kosten voor wandelaars en buddy’s die voor eigen rekening zijn:

 • Alle reiskosten:
  • van en naar de selectiegesprekken,
  • van en naar het oefenweekend (kosten oefenweekend zelf worden betaald door Stichting Anders Bekeken),
  • van en naar de kennismakingsmiddag in het bijzijn van familieleden en/of vrienden, en
  • van en naar Schiphol bij vertrek en na terugkomst uit Spanje.
 • Kosten voor eigen uitrusting (w.o. rugzak, wandelschoenen, wandelstokken, kleding, slaapzak/lakenzak). Een paklijst wordt verstrekt tijdens het oefenweekend.
 • Kosten van een reis- en annuleringsverzekering.
 • Kosten van een (aanvullende) ziektekostenverzekering.

Annulering:

Eenmaal geselecteerd met jouw instemming, is je aanmelding niet langer vrijblijvend, omdat we vanaf dan moeten kunnen rekenen op je deelname.

Annulering is daarna alleen mogelijk bij ziekte of onvoorziene omstandigheden.

Het inschrijfbedrag van € 175 blijft in dat geval verschuldigd.

Het bestuur van de stichting behoudt zich het recht voor om om CAB24 te annuleren in geval onvoorziene omstandigheden daartoe aanleiding geven.

Haalbaarheid:

De organisatie van dit project is afhankelijk van fondsen en sponsorgeld. We stellen onszelf tot doel om begin juli 2024 duidelijkheid te hebben over de financiële haalbaarheid van project Camino Anders Bekeken. We houden ons het recht voor de wandeltocht te annuleren, indien we onvoldoende financiële ondersteuning vinden voor de uitvoering ervan.

Deelname op eigen verantwoordelijkheid:

De geselecteerde wandelaar en buddy gaan mee op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen risico. Het bestuur van Stichting Anders Bekeken als geheel, noch de leden van de organisatie van project Camino Anders Bekeken (Séverine Kas, Sofie Mangnus en Ignace Suy), zijn aansprakelijk voor schade als gevolg van ziekte, blessures, uitvallen, ongevallen en verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen, onderweg of in de herbergen.

Selectieprocedure wandelaar en buddy’s:

Uiterlijke inschrijfdatum voor Camino Anders Bekeken is 22 april 2024.

Selectiegesprekken worden gehouden op 3 en 4 mei. Als je uitgenodigd wordt voor de selectiegesprekken bellen we je op. Als je niet wordt uitgenodigd krijg je uiterlijk 28 april een mail.

Uiterlijk op 8 mei horen alle kandidaten of zij zijn geselecteerd om deel te nemen aan Camino Anders Bekeken.

Beëindiging samenwerking:

De organisatie van Camino Anders Bekeken behoudt zich het recht voor de samenwerking met een geselecteerde wandelaar of een buddy op ieder moment te beëindigen, wanneer niet (langer) aan de hier beschreven Algemene Voorwaarden wordt voldaan.

Promotie:

Tijdens het oefenweekend in juli, de kennismakingsmiddag in augustus en de wandeling in oktober worden foto’s gemaakt.

Je geeft toestemming voor het gebruik van foto’s in documentatie en presentaties en op onze website.

Foto’s en ander beeldmateriaal van deelnemers zullen alleen worden gebruikt voor de promotie van Camino Anders Bekeken.