Camino Anders Bekeken gaat over:
Een wandeling (pelgrimage) van 200 km van Ponferrada naar Santiago de Compostela in Spanje door mensen met een visuele beperking (verder aangeduid als: wandelaars) onder begeleiding van persoonlijke begeleiders (verder aangeduid als: buddy’s). Er wordt gewandeld in tweetallen, in dagelijks wisselende samenstelling. We vertrekken ‘s ochtends gezamenlijk, maar blijven niet persé als groep bij elkaar tijdens de etappe. We overnachten als groep gezamenlijk in de verschillende pelgrimsherbergen onderweg.

De wandelaar voldoet aan de volgende criteria:

 • Heeft een visuele beperking.
 • Beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden.
 • Functioneert goed in groepsverband.
 • Is fysiek en mentaal fit.
 • Houdt van een uitdaging.
 • Heeft een overtuigende motivatie voor deelname.
 • Betaalt zijn/haar eigen reis- en verblijfskosten, begroot op zo’n € 950.
 • Neemt deel aan de buddytraining tijdens het oefenweekend.
 • Is beschikbaar voor de selectiegesprekken in mei, het oefenweekend in juni, de kennismakingsmiddag in september en de wandeling in oktober.

Het is niet mogelijk om een blindengeleidehond mee te nemen.

Wij verwachten van alle wandelaars een grote mate van zelfstandigheid. Dat betekent dat dezen zich onder andere zelfstandig kunnen douchen en aankleden, toiletteren en, met de nodige instructies/aanwijzingen, in en rondom de herberg kunnen bewegen.

De buddy voldoet aan de volgende criteria:

 • Beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden.
 • Functioneert goed in groepsverband.
 • Beschikt over een groot aanpassingsvermogen.
 • Is fysiek en mentaal fit.
 • Houdt van een uitdaging.
 • Heeft een overtuigende motivatie voor deelname.
 • Betaalt zijn/haar eigen reis- en verblijfskosten, begroot op zo’n € 950.
 • Neemt deel aan de buddytraining tijdens het oefenweekend.
 • Is beschikbaar voor het selectiegesprek in mei, voor het oefenweekend in juni, voor kennismakingsmiddag in september en de wandeling in oktober.

Verantwoordelijkheid van de buddy
Als buddy draag je extra verantwoordelijkheid. De wandelaar legt zijn/haar veiligheid in jouw handen en schenkt jou dat vertrouwen. Daarom is het van belang dat je kiest voor de looproute zonder gevaar en voor het vermijden van risico’s. Je handelt zorgvuldig en doortastend. Je houdt je aan de afspraken die binnen de groep gemaakt zijn. Bij twijfel overleg je ALTIJD eerst met de organisatie (tenzij er in geval van nood urgent gehandeld dient te worden).

De buddy die de wandelaar begeleid heeft tot taak assistentie te verlenen bij:

 • Het wandelen (helpen bij het signaleren en omzeilen van obstakels op het pad, maar ook zorgdragen voor de grootst mogelijke zintuiglijke ervaring van de wandelaar, door te omschrijven wat er te zien is, samen te luisteren naar, te ruiken aan, te proeven van, en te voelen aan alles wat je daartoe onderweg zoal tegen komt).
 • Het voorlezen van teksten uit een reisgids of menukaart.
 • Het reizen (in- en uitstappen van vliegtuig, trein of bus).
 • De weg vinden in en om de herberg (begeleiden naar slaapzaal, eetzaal, restaurant, badkamer, wc).
 • De beschrijving van ruimtes/kamers en looproutes, het zoeken naar iets dat kwijt is, het kopen van souvenirs, het kopen en schrijven van briefkaarten en het opnemen of wisselen van geld.
 • Uiteindelijk gaat het erom dat wandelaar en buddy er in onderlinge afstemming een fijne dag van maken voor beiden. Camino Anders Bekeken gaat over samen op pad zijn op basis van gelijkwaardigheid en in blindelings onderling vertrouwen.

‘Werktijden’ van de buddy
Als buddy heb je geen afgebakende ‘werktijden’. Je ondersteunt een wandelaar gedurende de dag daar en wanneer dat nodig is. Van de wandelaar wordt echter verwacht dat hij/zij buiten het wandelen om een grote mate van zelfstandigheid heeft, zodat na aankomst in de herberg ook voor de buddy ruimte blijft voor eigen tijd. Maar als buddy dien je, ook buiten het wandelen, stand-by en bereid te zijn om de wandelaars te helpen, echter niet door ongevraagd taken van hen over te nemen.

Veiligheid
Het gebruik van drugs is verboden evenals het overmatig nuttigen van alcohol!

Omgangsvormen
We zien dit project als een groepsgebeuren. Binnen de groep zijn we allemaal gelijkwaardig en behandelen we elkaar met respect.

Privacy
Het is belangrijk elkaars privacy te respecteren. Stem onderling af wanneer ‘eigen ruimte’ gewenst is. We vragen je zorgvuldig om te gaan met persoonlijke informatie en met de gedeelde verhalen uit de gesprekken onderweg.

Medische hulp
Onder onze begeleiders bevinden zich géén verpleegkundigen of artsen. Als je tijdens de tocht medische verzorging nodig hebt, dan moet je daar zelf voor kunnen zorgen. Uiteraard helpen we je hierbij. Je bent ook zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een reis- en annuleringsverzekering, en een ziektekostenverzekering.

Meervoudige beperking
Indien je naast een visuele handicap nog een andere beperking hebt, zullen we per situatie beoordelen of deelname mogelijk is. Wij moeten en willen garant kunnen staan voor een veilige en plezierige reis voor alle wandelaars én buddy’s. De tocht, de herbergen en de buddy’s zijn bovendien niet geselecteerd op geschiktheid voor meervoudige beperkingen.

Accommodatie
We overnachten in pelgrimsherbergen onderweg. We maken gebruik van de geboden slaapzalen, waar mannelijke en vrouwelijke pelgrims door elkaar slapen in (meestal) stapelbedden, met gebruik van gedeelde douches en toiletten. We hebben dus geen beschikking over eigen kamers of badkamers.

Commitment deelnemers en beschikbaarheidsdata
We verwachten dat je voor de wandeling beschikbaar bent in oktober en dat je jezelf goed voorbereidt. Daaronder verstaan we dat je werkt aan je conditie (richtlijn: 200 oefenkilometers), zorgt voor een goede uitrusting, en je wandelschoenen en rugzak serieus uittest. We vragen verder van je dat je aanwezig kunt zijn bij het oefenweekend alsook bij de kennismakingsmiddag in het bijzijn van familieleden in 11 september.

Oefenweekend
Tijdens het oefenweekend maken we voor het eerst kennis met elkaar. Je wordt dan voor het weekend gekoppeld aan een buddy of wandelaar. Zo oefenen we alvast de wederzijdse ondersteuning die nodig is om samen goed op pad te kunnen gaan. We maken een eerste wandeling en de buddy’s krijgen hun buddytraining. We bespreken onze redenen om deel te nemen en vertellen elkaar onze verwachtingen. We lichten je verder in over wat je er staat te gebeuren en adviseren je over de juiste uitrusting en voorbereiding. We eten samen en proberen er alvast de zaadjes te planten voor een geslaagde en onvergetelijke tocht.

Kosten
Alle wandelaars en buddy’s betalen hun eigen reis- en verblijfskosten naar/in Spanje, die voor de 14-daagse wandeltocht in totaal worden begroot op € 950. Als je door de selectie komt en hebt bevestigd mee te willen op Camino, vragen we je vóór 15 juni 2022 een betaling te doen van € 350, ter dekking van de kosten van de groepsreservering voor de vlucht van Amsterdam naar Santiago de Compostella en vice versa, en het vervoer in Spanje van en naar het vliegveld in Santiago de Compostela en naar startplaats Ponferrada.
De helft van de betaling van € 350, derhalve € 175, beschouwen we als een ‘non-refundable’ inschrijfbedrag dat niet wordt gerestitueerd, ook niet als je uiteindelijk toch niet mee blijkt te kunnen gaan, omdat er dan reeds kosten zijn gemaakt.

De overige € 600 van de begrootte kosten blijven in eigen beheer. Daarvan betaal je zelf je dagelijkse eten, drinken en overnachting in Spanje. De ervaring leert dat een bedrag van dergelijke omvang voldoende is om goed van rond te komen, maar individuele keuzen van restaurants en hoeveelheid stops onderweg maken dat de een wat duurder uit kan zijn dan de ander. Dit budgetbeheer valt onder je eigen verantwoordelijkheid. Een overnachting in een Pelgrimsherberg kost tussen de € 10 en de € 20 per nacht.

Overige kosten voor wandelaars en buddy’s, die voor eigen rekening blijven:

 • Alle reiskosten:
 • van en naar de selectiegesprekken,
 • van en naar het oefenweekend (kosten oefenweekend zelf worden betaald door de Stichting Anders Bekeken),
 • van en naar de kennismakingsmiddag in het bijzijn van familieleden en/of vrienden, en
 • van en naar Schiphol bij vertrek naar en na terugkomst uit Spanje.
 • Kosten voor eigen uitrusting (w.o. rugzak, wandelschoenen, wandelstokken, kleding, slaapzak/lakenzak). Een paklijst wordt verstrekt tijdens het oefenweekend.
 • Kosten van een reis- en annuleringsverzekering.
 • Kosten van een (aanvullende) ziektekostenverzekering.

Annulering
Eenmaal geselecteerd met jouw instemming, is je aanmelding niet langer vrijblijvend, omdat we vanaf dan moeten kunnen rekenen op je deelname. Annulering is daarna alleen mogelijk bij ziekte of onvoorziene omstandigheden. Het inschrijfbedrag van € 175 blijft in dat geval verschuldigd.

Promotie
Tijdens het oefenweekend in juni, de kennismakingsmiddag in september en de wandeling in oktober worden foto’s gemaakt. Je geeft toestemming voor het gebruik van foto’s in documentatie en presentaties. Foto’s en ander beeldmateriaal van deelnemers zullen alleen worden gebruikt voor de promotie van Camino Anders Bekeken.

Na terugkomst in Nederland brengen wandelaars en buddy’s met de organisatie van Camino Anders Bekeken eventueel nog een bezoek aan een fondsverlener voor het delen van ervaringen. Zo’n dag wordt in overleg gepland.

Haalbaarheid
De organisatie van dit project is afhankelijk van fondsen en sponsorgeld. We stellen onszelf tot doel om begin juli duidelijkheid te hebben over de financiële haalbaarheid van project Camino Anders bekeken. We houden ons het recht voor het project te annuleren, indien we onvoldoende financiële ondersteuning vinden voor de uitvoering ervan.

Beëindiging samenwerking
De organisatie van Camino Anders Bekeken behoudt zich het recht voor de samenwerking met een geselecteerde wandelaar of een buddy op ieder moment te beëindigen, wanneer niet (langer) aan de hier beschreven Algemene Voorwaarden wordt voldaan.

Corona
Voor deelname aan de Camino Anders Bekeken is vereist dat je alle door de overheden geadviseerde inentingen tegen het Covid-19 virus hebt gehad. De organisatie van Stichting Anders Bekeken behoudt zich verder het recht voor om het project tot aan het geplande vertrek in oktober te annuleren, wanneer dat met het oog op het COVID-19 virus noodzakelijk wordt geacht. De organisatie is niet aansprakelijk voor eventuele financiële schade die het gevolg is van de annulering.

Deelname op eigen verantwoordelijkheid
De geselecteerde wandelaar en buddy gaan mee op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen risico. Het bestuur van Stichting Anders Bekeken als geheel, noch de leden van de organisatie van project Camino Anders Bekeken (Séverine Kas, Sofie Mangnus en Ignace Suy), zijn aansprakelijk voor schade als gevolg van ziekte, blessures, uitvallen, ongevallen en verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen, onderweg of in de herbergen.

Selectieprocedure wandelaar en buddy’s

 • Uiterlijke inschrijfdatum voor Camino Anders Bekeken is 1 mei .
 • Selectiegesprekken worden gehouden op 12 en 13 mei. Daartoe geselecteerde kandidaten worden daarvoor telefonisch uitgenodigd. Daartoe niet geselecteerde kandidaten krijgen hiervan bericht via de mail.
 • Uiterlijk op 27 mei horen alle kandidaten of zij zijn uitgekozen om deel te nemen aan Camino Anders Bekeken.

Akkoordverklaring Algemene Voorwaarden
Kandidaten dienen hun interesse voor deelname aan de Camino Anders Bekeken kenbaar te maken via het inschrijvingsformulier waarvan deze Algemene Voorwaarden deel uitmaken.