Inschrijven als begeleider doe je op de BUDDY – pagina.

Inschrijfformulier Camino Anders Bekeken (CAB) 2023 voor de deelnemer met een visuele beperking

Als je liever niet inschrijft via een online inschrijfformulier kun je hier zowel de algemene voorwaarden en het inschrijfformulier downloaden in word format. De ingevulde formulieren kun je dan mailen naar contact@stichtingandersbekeken.nl.

Alle door jou verstrekte gegevens worden vertrouwelijk behandeld en alleen gebruikt voor de selectie van de wandelaars. Die selectie zal met de grootste zorgvuldigheid worden gedaan door de stichting op basis van de gehanteerde geschiktheidscriteria en je ingediende motivatie.

Lees de Algemene Voorwaarden CAB 2023 goed door. Je kunt ze ook downloaden. Hierin staan alle criteria waaraan de deelnemer met een visuele beperking moet voldoen om mee op pad te kunnen.

Vul het inschrijfformulier volledig in. Alle velden zijn verplicht. Indien een formulier niet volledig is ingevuld of te laat wordt ontvangen, wordt het niet in behandeling genomen. Controleer je inschrijving daarom goed!

Je hoort uiterlijk 7 mei of je al dan niet wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek op 12 of 13 mei. Op basis van de selectiegesprekken wordt de definitieve keuze gemaakt voor de samenstelling van de groep. Na het gesprek wordt je daarover zo spoedig mogelijk geïnformeerd.

Stuur de ingevulde vragenlijst van dit inschrijfformulier vóór 1 mei 2022 retour naar ons mailadres: contact@stichtingandersbekeken.nl

Heb je problemen met het invullen van dit formulier, stuur ons een mail, dan helpen we je graag.