De inschrijving 2022 is gesloten.

Inschrijfformulier Camino Anders Bekeken (CAB) 2022 voor buddy

Alle door jou verstrekte gegevens worden vertrouwelijk behandeld en alleen gebruikt voor de selectie van de buddy’s voor het project CAB 2022. Deze selectie zal met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden gedaan door de organisatie van CAB 2022 op basis van gehanteerde geschiktheidscriteria en jouw motivatie.

Lees de Algemene Voorwaarden CAB 2022 goed door en accepteer ze! Je kunt ze ook downloaden. Hierin staan alle criteria waaraan een buddy moet voldoen om mee op pad te kunnen.

Vul het inschrijfformulier volledig in. Een formulier dat niet volledig is ingevuld of te laat wordt ontvangen, wordt niet in behandeling genomen. Controleer je inschrijving daarom goed!

Je krijgt geen ontvangstbevestiging van je inschrijving, maar je hoort uiterlijk 3 mei 2022 of je wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek op 6 of 7 mei 2022. Op basis van de selectiegesprekken zal de definitieve keuze worden gemaakt voor de samenstelling van de groep voor CAB 2022. Na het gesprek wordt je hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd.

ls je liever niet inschrijft via een online inschrijfformulier kun je hier zowel de algemene voorwaarden en het inschrijf-formulier downloaden in word format. De ingevulde formulieren kun je dan mailen naar contact@stichtingandersbekeken.nl .